Семерджиево

   Намира се на 23 км югоизточно от Русе. Разположено е в източната част на Дунавската хълмиста равнина, на височина около 150 м. На 7 км е от с. Червена вода и на 5 км от с. Ново село. На 4 км е село Ястребово.  Гара Ястребово е на ж.п. линията Русе-Варна.  На 7 км е от с. Бъзън.

    Има автобусни връзки с Ястребово, Червена вода, Русе,  Ветово и Глоджево.

 

          

    В Семерджиево има останки от селища от бронзовата епоха (открити са двойни бронзови брадви). Първоначално селото се е намирало в местността "Банга". На днешното място се измества , след като е било опожарено. В  документ от 1694 г. се среща под името Семерджи, в превод от турски semerdji означава самарджия - човек, който прави самари(семери на турски ). Има сведения за следи от старо селище в местността Смилекин зад лозята, които са се намирали срещу добруджанската махала и в местността Тангъра в лявата страна от пътя към Ветово. 

   През 1895 г. е открито килийно училище в частна къща с пръв учител Иван Несторов. През 1905 г. е построена килия към черквата. Черквата "Свети Димитър" е построена през 1911 г. с ценна дърворезба от Ц. Нейков.

Сегашната сграда на училището е построена през 1930 г., а през 1970 г. е положен първия камък на новото крило.

Читалище "Просвета" е основано през 1927 г.. Носител е на орден Кирил и Методий II степен, 1977 г.

Още за читалището вижте на адрес: 

prosveta1927semerdjievo.alle.bg/

В селото има детска градина, основно училище, здравно-медицински пункт и шивашка фирма.

Кмет на село Семерджиево от 2011 година е Мюжгян Халилова.

Сайт на кметството: semerdjiewo.webnode.com

 

В Семерджиево е живял и учил Веселин Пенгезов, роден през 1959 год., дългогодишен съдия, генерал и председател на Военно-апелативен съд, а от  2009 година е председател на Софийски апелативен съд.

Площ на село Семерджиево: 28.327km2 (НСИ)

Население на село Семерджиево: 1171 жители (към 15.12.2010 г. )

Пощенски код на село Семерджиево: 7072

Телефонен код на село Семерджиево: 08150 от България