Директор:

Емил Тюлеков - старши учител по български език и литература

 

Педагогически колектив през учебната 2011/2012 година:

 

Галина Дойкова - Главен учител по български език и литература

 

Начален етап

Меджбуре

Ефраимова 

Старши начален учител,

класен ръководител на I клас

Марияна

Кирилова

Старши начален учител,

класен ръководител на II клас

Християна

Христова

Старши начален учител,

класен ръководител на III клас

Янка

Иванова

Старши начален учител,

класен ръководител на IV клас

Дарина

Григорова

Старши начален възпитател, полуинтернатна група I-II клас

Ванина

Кънева

Начален възпитател,

полуинтернатна група III-IV клас

 

 

Прогимназиален етап

 

Пенка

Ташкова

Старши учител по български език и литература, физическо възпитание и спорт

Кл.ръководител на VIII клас

Маринка

Петкова

Старши учител по математика, физика и музика

Кл. ръководител на VII клас

Даринка

Стоянова

Старши учител по математика и информационни технологии

Кл. ръководител на VI клас

Росен

Цанев

Старши учител по английски език

Кл. ръководител на V клас

Красимира

Николова

Старши учител по биология и здравно образование и  химия и опазване на околната среда

Йонка Нечева

Старши учител по история и цивилизация

Людмила Синанова

Възпитател, полуинтернатна група V-VI клас 

Български език и литература

Селиха Мехмедова/Жюлвен Рамадан 

Възпитател, полуинтернатна група VII-VIII клас 

Математика и информатика/КСТ