Инструкция за родители

24.03.2012 18:50

 

1.     Не се скъпете на похвали.

2.     Хвалете детето, критикувайте изпълнението.

3.     Даже в морето на неуспеха може да се намери островче на успеха и да се закрепите на него.

4.     Поставяйте пред детето само конкретни цели.

5.     Не поставяйте много задачи едновременно.

6.     Ако започвате с "Отново ти не...", детето ще израстне неудачник.

7.     Не бива да се предявяват такива изисквания, които детето не може да изпълни.

8.     Детето расте и се възпитава в общуване с хората, които го разбират и уважават, обичат го и дружат с него.

9.     Родителите трябва да намерят достойнствата на детето, с които да се гордеят и то трябва да разбере за     тяхната гордост.

10.   Необходимо е родителите да проявяват постоянен интерес към делата на детето, да се разграничават грижите, успехите и неудачите.

11.   Отнасяйте се към детето като към възрастен човек, пълноправен участник в семейния живот.

12.   Учебните постижения на детето трябва да се възприемат като принос на детето в живота на семейството.