Първокласниците вече са грамотни

24.03.2012 07:27

На 22 март 2012 год. първокласниците с класен ръководител госпожа Ефраимова проведоха тържество "Ние вече сме грамотни".