Проект

"Фолклорът - мост към единство на етносите"

    Цели на проекта:

  • Децата да опознаят културното наследство на дедите си
  • Съхраняване и предаване на бъдещите поколения  културното богатство от традиции и обичаи
  • Доизграждане и затвърждаване на уважение и толерантни взаимоотношения