Проект 

" ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ/СПИН"

                Цели на проекта: 

Всички деца, в зависимост от тяхната възраст, да получат достоверна и адекватна информация за ХИВ/СПИН (съобразена с особеностите на пътищата за инфектиране с ХИВ в страната), начините за предпазване от инфектиране с ХИВ, правата на живеещите с ХИВ/СПИН и възможностите за подкрепата им.