Външно оценяване 4 клас

Дати за провеждане на национално външно оценяване 2012 година

 

   

Български език и литература

  9 май 2012 г.

Математика

10 май 2012 г.

Човекът и природата

14 май 2012 г.

Човекът и обществото

15 май 2012 г.

 

Материали от изпитите през 2011 г.:

Тест по БЕЛ  - 2011

Тест по Математика - 2011

Тест по Човекът и природата - 2011

Тест по Човекът и обществото - 2011

Още тестове:

https://mon.bg/top_menu/general/assessment/

https://sites.google.com/site/elektronnitestove

https://www.bgtest.eu/?f=list_tests&class=4

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/test_4kl.html

    2012 година:

    БЕЛ  

mon.bg/opencms/opencms/top_menu/general/assessment/4kl/2012_bel_vo-4kl.pdf

    Математика

 mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2012_math_vo-4kl.pdf

    Човекът и природата

mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2012_ChP_vo-4kl.pdf

    Човекът и обществото

mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2012_ChO_vo-4kl.pdf