21 март - Международен ден на гората

21.03.2012 23:43

Полуинтернатните групи от прогимназиален етап проведоха поход в гората. 

 

 

 

Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти. Те представляват среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.