Външно оценяване 7 клас

ДАТИ ЗА ИЗПИТИ

   

Български език и литература

21 май 2012 г.

Математика

23 май 2012 г.

КОО "Обществени науки и гражданско образование

29 май 2012 г.

Английски език

30 май 2012 г.

КОО "Природни науки и екология"

31 май 2012 г.

 

  • ПРИМЕРEН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС, нов формат за 2011/2012 година

https://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/2011_primeren-test-math_7klas.pdf

  • ТЕСТ ОТ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  - от 27 май 2011 г.

https://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/tests/test_bel_7kl-26May2011.pdf

  • КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ "Обществени науки, гражданско образование и религия" - тест от 2 юни 2011 г

www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/on_7kl-2june2011.pdf

  • КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ" - тест от 3 юни 2011 г.

www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/pne_7kl_3june2011.pdf

 

  • ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - тест от 31 май 2011 г.

www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/en_7kl-31may2011.pdf

     Още тестове

https://mon.bg/top_menu/general/assessment/

www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/test_7kl.html

    ИЗПИТИ - 2012 ГОДИНА:

Б Е Л - 21 май 2012 г.

mon.bg/opencms/opencms/top_menu/general/7klas/tests/2012_bel_21_mai_7kl.pdf

 

МАТЕМАТИКА - 23 май 2012 г.

mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/tests/2012_math_23-mai-7kl.pdf

            

Тема от II провеждане в Перник -28 май 2012

www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/tests/2012_math_28-mai-7kl-pernik.pdf

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

„ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ”  - 29 май 2012 г.

mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/tests/2012_koo_ongor_7kl.pdf

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 30 май 2012 г.

https://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/tests/2012_eng_7klas_30-may.pdf

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” - 31 май 2012 г.

https://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/tests/2012_PNE_7klas_31-may.pdf